Kontakt

Organizátor festivalu:

cinsmall
Česká inovace o.p.s
Hvězdova 1734/2c
140 00, Praha 4

Roman Šiser
člen správní rady

telefon: 602 559 648
e-mail: roman.siser@ceskainovace.cz

Organizační zajištění:

bids

B.I.D. services s.r.o.
Milíčova 406/20
130 00, Praha 3
tel.: 222 780 147

Michal Pop
ředitel

telefon: 775 321 344
e-mail: michal.pop@bidservices.cz