Vyhrajte v rámci Hodiny H vstup na Czech Innovation Festival BERLIN 2016

destination_carousel_berlin

Nejlepší projekt v Hodině H vyhrál cestu, volné vstupné a možnost prezentovat svůj startup na německé akci Czech Innovation Festival BERLIN 2016,  9. – 11. června  2016 v Berlíně.

Hodina H byl závěrečný bod programu, který zakončil Festival inovací 2016 v pražském kině Lucerna. V rámci Hodiny H, která je inspirována televizním pořadem Den D, představilo pět inovátorů odborné porotě své projekty. Nejlepší projekt byl vybrán k reálné příležitosti – bude mít možnost prezentovat projekt na Czech Innovation Festival BERLIN 2016, který se koná 9. – 11. června 2016 v Berlíně. V rámci výhry získal zdarma cestu do Berlína, volný vstup na akci a možnost představit váš projekt zástupcům německého trhu.

A kdo byl tedy vítězem? Podívejte se sem.

Czech Innovation Festival (CIF) je novou vlajkovou lodí aktivit Českých center v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Má ambici představit odborné i laické veřejnosti to nejzajímavější a nejdůležitější z oblasti inovací v České republice. Partnerům z ČR nabízí zároveň jedinečnou platformu k prezentaci svých projektů v německy mluvícím prostoru, centrum v Berlíně totiž úzce spolupracuje s pobočkou v Düsseldorfu a s centry v Mnichově a ve Vídni.

Svým načasováním v rámci mezinárodního BERLIN WEB WEEK 2016 se CIF profiluje jako akce zaměřená na inovace v ICT, internet, mobilní aplikace, ale i obecně na digitalizaci a koncept Industrie 4.0. Jeho hlavními partnery jsou Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT a jeho ředitel Prof. Vladimír Mařík, Technologická agentura ČR, na německé straně pak největší berlínský IT cluster Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie nebo Axel Springer Plug&Play Accelerator. Více informací se dozvíte z brožury na tomto odkazu: Czech innovation festival 2016 20160413.